fam Properties - Branch 1

fam Properties - Branch 1

الموظفون:28 وسطاء

العقارات المتوفرة:747 عقارات

نبذة عنً fam Properties - Branch 1

ORN: رقم تسجيل المكتب الممنوح لكل شركة عقارية مسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري في دبي 1858

المكتب الرئيسي:Building 13, Office 303 & 304, Bay Square, Business Bay, Burj Khalifa District P.O.Box 215088 Dubai

Our repeat customers say everything! fäm is in the business of finding you your dream home. We understand the importance of such a decision and hence treat our clients with the utmost care. Fäm Properties’ team of dedicated real estate consultants promises to share their unrivaled expertise and knowledge of Dubai's realty market . The Fäm team is hired from all over the world with the ability to speak all major languages with an extensive knowledge of all areas in Dubai . No location is left untapped without our staff learning about the local market with the latest up-to-the-minute information from the most accurate and credible sources. We invite all prospective clients to experience fäm’s hospitality even before you buy or sell your home. Starting from humble beginnings, we will never forget our values and hope to pass them on to you.

 • الشركة:

  fam Properties - Branch 1

  الجنسية:

  CN

  اللغات:

  English, Mandarin, Cantonese

  Mengyan Xu
 • الشركة:

  fam Properties - Branch 1

  الجنسية:

  SY

  اللغات:

  English, Arabic

  Bashar Saker
 • الشركة:

  fam Properties - Branch 1

  الجنسية:

  BE

  اللغات:

  English, Arabic, French, German, Dutch

  Mohcine Bayna
 • الشركة:

  fam Properties - Branch 1

  الجنسية:

  SY

  اللغات:

  English, Arabic

  Ameer Al Bunni
 • الشركة:

  fam Properties - Branch 1

  الجنسية:

  UZ

  اللغات:

  English, Arabic, Russian, Uzbek

  Anastasiya Cheaito
 • الشركة:

  fam Properties - Branch 1

  الجنسية:

  KE

  اللغات:

  English, Urdu, Swahili

  Francis Opeyo
 • الشركة:

  fam Properties - Branch 1

  الجنسية:

  US

  اللغات:

  English, Arabic

  Eman Mahdi
 • الشركة:

  fam Properties - Branch 1

  الجنسية:

  SY

  اللغات:

  English, Arabic

  Mohamad Basem Ghalwan
 • الشركة:

  fam Properties - Branch 1

  الجنسية:

  RU

  اللغات:

  English, German, Russian

  Natalia Kuznetsova
 • الشركة:

  fam Properties - Branch 1

  الجنسية:

  RO

  اللغات:

  English, Romanian

  Lucian-Ciprian Laslau
 • الشركة:

  fam Properties - Branch 1

  الجنسية:

  SY

  اللغات:

  English, Arabic

  Firas Al Msaddi
 • الشركة:

  fam Properties - Branch 1

  الجنسية:

  JO

  اللغات:

  English, Arabic

  Fadi Alkhatib
 • الشركة:

  fam Properties - Branch 1

  الجنسية:

  RU

  اللغات:

  English, Russian

  Amaiak Khalatian
 • الشركة:

  fam Properties - Branch 1

  الجنسية:

  LB

  اللغات:

  English, Arabic

  Tarek Bou Karroum
 • الشركة:

  fam Properties - Branch 1

  الجنسية:

  ZA

  اللغات:

  English

  Benjamin Maoka
 • الشركة:

  fam Properties - Branch 1

  الجنسية:

  CH

  اللغات:

  English, Arabic, German

  Nadia Awile
 • الشركة:

  fam Properties - Branch 1

  الجنسية:

  ZA

  اللغات:

  English

  Samuel Tshepo Maubane
 • الشركة:

  fam Properties - Branch 1

  الجنسية:

  NG

  اللغات:

  English

  Nazir Abdulazeez
 • الشركة:

  fam Properties - Branch 1

  الجنسية:

  TJ

  اللغات:

  English, Arabic, Russian, Persian/Farsi

  Alijon Sadikov
 • الشركة:

  fam Properties - Branch 1

  الجنسية:

  SY

  اللغات:

  English, Arabic

  Tarik Askar
الترتيب حسب
اجمالي عدد العقارات: 747